Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering: voor zekerheid na uw overlijden Het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering is bijna altijd een voorwaarde voor het krijgen van een hypothecaire geldlening. Met de uitkering van deze verzekering wordt bij het overlijden van de eigenaar van de woning (een deel van) de hypotheek afgelost. De bank wil dus zeker weten dat de uitkering uiteindelijk…

Lees meer

Hypotheek

Het verschil tussen de geldlening en de hypotheek Leent u geld van een bank, dan wil die bank in ruil daarvoor zekerheid dat de lening ook wordt terugbetaald. Die zekerheid geeft u via een hypotheek(recht) op uw woning. De geldlening en de hypotheek zijn dus twee verschillende dingen. De hypotheek is het zekerheidsrecht. Als u…

Lees meer

Levering

De notariële akte van levering Onroerend goed, dus ook een woning, moet worden geleverd via een notariële akte, die bij het Kadaster wordt ingeschreven. Op basis van de koopovereenkomst wordt de notariële akte van levering gemaakt. Uitgebreid onderzoek Als notaris onderzoeken we allereerst de bevoegdheid van de verkoper om de woning te leveren: is de…

Lees meer

Koopovereenkomst

Voorlopige overeenkomst is al snel definitief De verkoper en koper leggen de tussen hen gemaakte afspraken schriftelijk vast in de koopovereenkomst. Anders dan veel mensen denken, is er weinig ‘voorlopigs’ aan de koopovereenkomst. Koopt u particulier een woning, dan heeft u na de ondertekening van de koopovereenkomst nog drie dagen bedenktijd. Daarna zit u aan…

Lees meer

Woning

Nieuwbouw, bouwgrond of huis met historie kopen: op ons kunt u bouwen. Het kopen van een huis begint meestal met de financiering ervan. De koper, de verkoper, de financierende partij: iedereen wil zo veel mogelijk zekerheid. De benodigde gelden kunt u lenen bij een bank, maar ook ouders kunnen een bijdrage leveren. Dat is vaak…

Lees meer

5% Regeling (bankgarantie/depot)

De 5% regeling is een wettelijk recht van u als koper van een nieuwbouwwoning om bij de oplevering 5% van de aanneemsom in depot te storten. Indien u bij de oplevering of in de eerste 3 maanden na de oplevering gebreken ontdekt, dan is deze regeling een stok achter de deur voor de aannemer om…

Lees meer