Onderneming & bedrijf

Van nieuw bedrijf tot bedrijfsoverdracht: wij zijn uw betrouwbare zakenpartner.

diensten onderneming Maashorst notarissen

Stichting

Dit komt er kijken bij het oprichten van een stichting

Een stichting is een rechtspersoon met eigen rechten en verplichtingen, die wordt opgericht bij notariële akte. De stichting heeft geen leden. Meestal heeft de stichting maar één orgaan: het bestuur. Soms is er daarnaast een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht ingesteld.

Aansprakelijkheid

De bestuurders van de stichting kunnen in sommige gevallen aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van rechtshandelingen die de stichting heeft verricht. Dat kan ook het geval zijn als maar één bestuurder onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd. De leden van het gehele bestuur, maar ook voormalige bestuurders, kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden.

Het belang van statuten

Het is daarom belangrijk dat de interne organisatie van de stichting goed geregeld is. Dat gebeurt in de statuten. De statuten worden vastgesteld bij de notariële akte van oprichting. Ook wijziging van de statuten moet bij notariële akte plaatsvinden.

ANBI-status

Als de stichting aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zij de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) krijgen en zo in aanmerking komen voor belastingvoordelen.

Statuten wijzigen

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. Ons kantoor kan u informeren omtrent de nieuwe wijzigingen. Ook kunt u door middel van deze checklist nagaan of de statuten gewijzigd moeten worden en kunt u deze checklist gebruiken ter voorbereiding op het bezoek bij ons op kantoor.

HEEFT U NOG VRAGEN? OF ADVIES NODIG?

Vraag het aan een van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer
0486 - 462 614.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verstandige keuzes, snel en accuraat vastgelegd voor nu en volgende generaties

Neem contact met ons op:

    Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.