Onderneming & bedrijf

Van nieuw bedrijf tot bedrijfsoverdracht: wij zijn uw betrouwbare zakenpartner.

diensten onderneming Maashorst notarissen

BV

De interne organisatie van een B.V.

De B.V. heeft een bestuur, dat de B.V. vertegenwoordigt en een of meer aandeelhouders, die het bestuur controleren en belangrijke besluiten moeten goedkeuren. Soms heeft een B.V. een extra toezichthoudend orgaan: de Raad van Commissarissen.

De interne organisatie van de B.V. wordt geregeld in de statuten. Deze worden vastgesteld bij de notariële akte van oprichting en kunnen nadien – ook bij notariële akte – gewijzigd worden. De aandelen geven de aandeelhouders stemrecht en winstrecht. Ook aandelen met alleen stemrecht of alleen winstrecht komen voor.

Afgescheiden vermogen

Het ondernemingsvermogen van een B.V. is, anders dan bij eenmanszaak, v.o.f., c.v. en maatschap, afgescheiden van het privévermogen van de ondernemer. De onderneming wordt uitgeoefend in de B.V. en de bestuurder/aandeelhouder is meestal niet aansprakelijk voor de ondernemingsschulden. Meestal, want er zijn uitzonderingen op deze beperking van de aansprakelijkheid: bijvoorbeeld bij onbehoorlijk bestuur, bij niet of niet-tijdige deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, of bij onverantwoorde winstuitkeringen.

Leg besluitvorming goed vast

De beperkte aansprakelijkheid is een van de belangrijkste redenen om voor de BV te kiezen, maar het is wel zaak om de besluitvorming binnen de B.V. goed vast te leggen, zodat de bestuurder en aandeelhouders niet via de achterdeur alsnog aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval van faillissement van de B.V.

HEEFT U NOG VRAGEN? OF ADVIES NODIG?

Vraag het aan een van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer
0486 - 462 614.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verstandige keuzes, snel en accuraat vastgelegd voor nu en volgende generaties

Neem contact met ons op:

    Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.