Woningen en onroerendgoed

diensten woning Maashorst notarissen

5% Regeling (bankgarantie/depot)

De 5% regeling is een wettelijk recht van u als koper van een nieuwbouwwoning om bij de oplevering 5% van de aanneemsom in depot te storten. Indien u bij de oplevering of in de eerste 3 maanden na de oplevering gebreken ontdekt, dan is deze regeling een stok achter de deur voor de aannemer om de gebreken te herstellen. Indien de aannemer de gebreken niet herstelt, kan u de uitkering van 5% tegenhouden.

De 5% van de aanneemsom kan op de volgende 2 manieren voor u ‘gereserveerd’ worden:

  1. Door middel van een depot.

    Uw nieuwbouwwoning betaalt u in termijnen, deze termijnen staan in de koop- aannemingsovereenkomst vermeld. Bij een depot wordt de laatste betaaltermijn opgesplitst. 5% stort u in depot bij de notaris en het overige betaalt u aan de aannemer.
  2. Door middel van een bankgarantie.

    Een andere mogelijkheid is dat de aannemer een bankgarantie stelt. Dit houdt in dat de bank garant staat voor 5% van de aanneemsom als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt. De aannemer verstrekt de bankgarantie aan de notaris. De aannemer zal u erop attenderen dat er een bankgarantie is gesteld. In deze situatie betaalt u de volledige koop-/aanneemsom aan de aannemer.

Wat moet u doen als er gebreken zijn na de oplevering?

Als u gebreken ontdekt binnen 3 maanden na de oplevering zijn er 2 situaties denkbaar:

  1. De aannemer herstelt de gebreken binnen 3 maanden
  2. De aannemer herstelt de gebreken niet binnen 3 maanden

In het laatste geval dient u de notaris hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kunt u doen met de volgende brief:

Aanhouden depot (download)

Aanhouden bankgarantie (download)

HEEFT U NOG VRAGEN? OF ADVIES NODIG?

Vraag het aan een van onze specialisten op het gebied van woning en onroerendgoed. U kunt ons bereiken op telefoonnummer
0486 - 462 614.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verstandige keuzes, snel en accuraat vastgelegd voor nu en volgende generaties

Neem contact met ons op:

    Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.