Onderneming & bedrijf

Van nieuw bedrijf tot bedrijfsoverdracht: wij zijn uw betrouwbare zakenpartner.

diensten onderneming Maashorst notarissen

Vereniging

Wel of geen notariële akte bij een vereniging?

Een vereniging kan worden opgericht bij notariële akte of informeel, zonder notariële akte. Bij een informele vereniging is de bestuurdersaansprakelijkheid groter dan bij een formele, notarieel opgerichte vereniging. Een informele vereniging kan ook geen onroerend goed op naam hebben. Daarom wordt een vereniging meestal bij notariële akte opgericht.

De rol van bestuur en leden

Een vereniging heeft ten minste twee organen: het bestuur, dat de vereniging vertegenwoordigt en de algemene ledenvergadering, die het bestuur controleert. Daarnaast kan de vereniging een Raad van Toezicht hebben. De gewone vereniging mag – anders dan de coöperatie – geen winst aan haar leden uitkeren. De bestuurders van de vereniging kunnen in sommige gevallen aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van rechtshandelingen die de stichting heeft verricht. Dat kan ook het geval zijn als maar één bestuurder onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd. Het gehele bestuur, maar ook voormalige bestuurders, kan in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden.

Het belang van statuten

Het is daarom belangrijk dat de interne organisatie van de vereniging goed geregeld is. Dat gebeurt in de statuten. De statuten worden vastgesteld bij de notariële akte van oprichting. Ook wijziging van de statuten moet bij notariële akte plaatsvinden.

ANBI-statusAls de vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zij de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) krijgen en zo in aanmerking komen voor belastingvoordelen.

Statuten wijzigen

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. Ons kantoor kan u informeren omtrent de nieuwe wijzigingen. Ook kunt u door middel van deze checklist nagaan of de statuten gewijzigd moeten worden en kunt u deze checklist gebruiken ter voorbereiding op het bezoek bij ons op kantoor.

HEEFT U NOG VRAGEN? OF ADVIES NODIG?

Vraag het aan een van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer
0486 - 462 614.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verstandige keuzes, snel en accuraat vastgelegd voor nu en volgende generaties

Neem contact met ons op:

    Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.