Wij helpen u verder

Verstandige keuzes, snel en accuraat vastgelegd voor nu en volgende generaties

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. Maashorst Notarissen heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De inhoud van onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Uw bezoek aan onze website is voor uw eigen rekening en risico. Maashorst Notarissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website.

Auteursrechten

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van Maashorst Notarissen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Maashorst Notarissen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maashorst Notarissen.

Wijzigingen

Maashorst Notarissen behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact met ons op:

    Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.