Volmacht / Levenstestament

Met een volmacht houdt u zaken in eigen hand Met een volmacht geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen als u dat zelf niet (meer) kunt, bijvoorbeeld bij lichamelijke of geestelijke achteruitgang. In de volmacht wijst u aan wie namens u mag handelen, in welke situaties en welke bevoegdheden hij of…

Lees meer

Estate planning

Plan uw vermogen voor toekomstige generaties Estate planning is vermogensplanning. Daarmee zorgt u ervoor dat uw vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk naar de volgende generatie gaat. Bij Estate Planning komen huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingsplannen en fiscaal recht samen. Uw situatie helder in kaart We brengen uw situatie volledig in kaart: van huwelijkse voorwaarden, testament en schenkingsplannen…

Lees meer

Testament

Erven volgens de wet of met een testament? Heeft u geen testament gemaakt, dan regelt de wet wie erfgenaam is: uw echtgeno(o)te/geregistreerd partner en uw eventuele kinderen. Zonder partner of kinderen komt de volgende groep erfgenamen aan bod: uw broers en zussen en uw ouders. En zo verder. Volgens de wettelijke verdeling zijn de partner…

Lees meer

Nalatenschap

Overlijden: wat moet ik regelen? Bij het overlijden van iemand dienen de nabestaanden een aantal zaken te regelen. Zo zal aangifte van overlijden gedaan moeten worden, de uitvaart georganiseerd moeten worden en de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. Open deze checklist van zaken die geregeld moeten worden na het overlijden van een naaste. Wij kunnen u…

Lees meer

Verklaring van erfrecht

Dit moet u weten als u een erfenis ontvangt Bent u erfgenaam? Dan komt er – naast het verdriet om het gemis van een dierbare – veel op u af. Waarschijnlijk vraagt de bank om een verklaring van erfrecht, rekeningen moeten worden betaald, abonnementen opgezegd, de laatste aangifte Inkomstenbelasting moet worden gedaan en binnen acht…

Lees meer

Schenken

Belastingvrij schenken zonder zorgen U kunt op allerlei manieren belastingvrij schenken. U kunt bijvoorbeeld een vrijgesteld bedrag overmaken op de bankrekening van de gelukkige. Zo mogen ouders jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij aan hun kinderen schenken. Daarnaast mogen zij ook eenmalig een verhoogde schenking doen. U kunt ook ‘op papier’ schenken. Zo’n schenking zorgt voor…

Lees meer

Kinderen & voogdij

Zorg voor de kinderen bij scheiding of overlijden Bij een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet er voor het kind of de kinderen een ouderschapsplan worden opgesteld. Hiermee regelt u de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van minderjarige kinderen. De wet gaat uit van gelijkwaardige verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders. Ook…

Lees meer

Samenwonen? Goed geregeld!

Bij samenwonen gelden andere regels dan bij trouwen of geregistreerd partnerschap. Ieder houdt zijn of haar eigen vermogen. In een samenlevingsovereenkomst kunt u onder andere afspreken hoeveel u als partners bijdraagt aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Regel alles goed met een samenlevingsovereenkomst en eventueel een testament als u gaat samenwonen. Eerlijk zullen we…

Lees meer

Trouwen/geregistreerd partnerschap

En zij leefden nog lang en gelukkig – met dank aan de notaris Om echt lang en gelukkig te leven is het goed om nog voor het ja-woord een aantal zaken goed te regelen. Gaat u trouwen zonder iets op papier te zetten over uw persoonlijke bezittingen en schulden, dan trouwt u in beperkte gemeenschap…

Lees meer