Stichting

Dit komt er kijken bij het oprichten van een stichting Een stichting is een rechtspersoon met eigen rechten en verplichtingen, die wordt opgericht bij notariële akte. De stichting heeft geen leden. Meestal heeft de stichting maar één orgaan: het bestuur. Soms is er daarnaast een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht ingesteld. Aansprakelijkheid De…

Lees meer

Cooperatie

De coöperatie: een bijzondere vereniging Een coöperatie is een bijzondere vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden en de belangen van haar leden behartigt en als doel heeft economisch voordeel – zoals winst, of kostenbesparing – voor haar leden te behalen. Denk bijvoorbeeld aan een zorgcoöperatie. Aansprakelijkheid De coöperatie is een rechtspersoon met…

Lees meer

Vereniging

Wel of geen notariële akte bij een vereniging? Een vereniging kan worden opgericht bij notariële akte of informeel, zonder notariële akte. Bij een informele vereniging is de bestuurdersaansprakelijkheid groter dan bij een formele, notarieel opgerichte vereniging. Een informele vereniging kan ook geen onroerend goed op naam hebben. Daarom wordt een vereniging meestal bij notariële akte…

Lees meer

BV

De interne organisatie van een B.V. De B.V. heeft een bestuur, dat de B.V. vertegenwoordigt en een of meer aandeelhouders, die het bestuur controleren en belangrijke besluiten moeten goedkeuren. Soms heeft een B.V. een extra toezichthoudend orgaan: de Raad van Commissarissen. De interne organisatie van de B.V. wordt geregeld in de statuten. Deze worden vastgesteld…

Lees meer

Aandelenoverdracht bv

Wilt u als aandeelhouder uw aandelen overdragen? Zorg dan voor goede advisering in een vroeg stadium voor de koopovereenkomst. Meer weten over bedrijfsoverdracht? Maak een vrijblijvende afspraak.

Lees meer

Bedrijfsoverdracht

Uw bedrijf overdragen Bent u van plan uw onderneming over te dragen? Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken. Het over het hoofd zien van kleine zaken kan grote gevolgen hebben. Maashorst Notarissen regelt de koopovereenkomst en de daadwerkelijke overdracht door aanpassing van de de v.o.f.-, c.v.- of maatschapsovereenkomst of overdracht van activa/passiva of aandelen. Natuurlijk…

Lees meer

Ontbinding

Wat komt er kijken bij een opheffing? Wilt u uw onderneming staken of een vereniging of stichting opheffen of ointbinden, dan is uitschrijven bij de Kamer van Koophandel niet genoeg. In elk geval moet er formeel een besluit tot ontbinding worden genomen. En zolang er nog baten zijn, blijft de rechtspersoon gewoon bestaan. Het vermogen…

Lees meer

Samenwerking

Wilt u een onderneming starten, verkopen of beëindigen? Bij Maashorst Notarissen denken we graag met u mee. Op deze pagina’s vindt u alles over de verschillende rechtsvormen, met extra uitleg over een B.V., vereniging, stichting of coöperatie. Van oprichting tot verkoop en alle stappen daartussen in. Voor een eenmanszaak heeft u geen oprichtingsakte nodig, maar…

Lees meer

Structuur

Groeit uw onderneming? Kijk dan kritisch naar de structuur. ‘Eén B.V. is geen B.V.’, is een veelgehoorde uitspraak. Meestal wordt eerst een holding of houdstervennootschap opgericht, die de aandelen in de werk-B.V. gaat houden. De risicovolle activiteiten worden in de werk-B.V. uitgeoefend. Het pensioen en uitgekeerde winsten bevinden zich in de werk-B.V. en worden daarmee…

Lees meer

Oprichting

Een onderneming oprichten die bij u past Een B.V., coöperatie, vereniging (uitgezonderd de informele) of stichting moet wettelijk bij notariële akte worden opgericht. De notaris zorgt ervoor dat de samenwerkingsovereenkomst of statuten zó zijn ingericht, dat deze passen bij wat u voor ogen heeft en dat de samenwerking tussen de betrokken partijen zo volledig mogelijk…

Lees meer