Schenken

Belastingvrij schenken zonder zorgen U kunt op allerlei manieren belastingvrij schenken. U kunt bijvoorbeeld een vrijgesteld bedrag overmaken op de bankrekening van de gelukkige. Zo mogen ouders jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij aan hun kinderen schenken. Daarnaast mogen zij ook eenmalig een verhoogde schenking doen. U kunt ook ‘op papier’ schenken. Zo’n schenking zorgt voor…

Lees meer

Kinderen & voogdij

Zorg voor de kinderen bij scheiding of overlijden Bij een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet er voor het kind of de kinderen een ouderschapsplan worden opgesteld. Hiermee regelt u de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van minderjarige kinderen. De wet gaat uit van gelijkwaardige verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de ouders. Ook…

Lees meer

Samenwonen? Goed geregeld!

Bij samenwonen gelden andere regels dan bij trouwen of geregistreerd partnerschap. Ieder houdt zijn of haar eigen vermogen. In een samenlevingsovereenkomst kunt u onder andere afspreken hoeveel u als partners bijdraagt aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Regel alles goed met een samenlevingsovereenkomst en eventueel een testament als u gaat samenwonen. Eerlijk zullen we…

Lees meer

Trouwen/geregistreerd partnerschap

En zij leefden nog lang en gelukkig – met dank aan de notaris Om echt lang en gelukkig te leven is het goed om nog voor het ja-woord een aantal zaken goed te regelen. Gaat u trouwen zonder iets op papier te zetten over uw persoonlijke bezittingen en schulden, dan trouwt u in beperkte gemeenschap…

Lees meer

Woning

Nieuwbouw, bouwgrond of huis met historie kopen: op ons kunt u bouwen. Het kopen van een huis begint meestal met de financiering ervan. De koper, de verkoper, de financierende partij: iedereen wil zo veel mogelijk zekerheid. De benodigde gelden kunt u lenen bij een bank, maar ook ouders kunnen een bijdrage leveren. Dat is vaak…

Lees meer

5% Regeling (bankgarantie/depot)

De 5% regeling is een wettelijk recht van u als koper van een nieuwbouwwoning om bij de oplevering 5% van de aanneemsom in depot te storten. Indien u bij de oplevering of in de eerste 3 maanden na de oplevering gebreken ontdekt, dan is deze regeling een stok achter de deur voor de aannemer om…

Lees meer