Stichting

Dit komt er kijken bij het oprichten van een stichting Een stichting is een rechtspersoon met eigen rechten en verplichtingen, die wordt opgericht bij notariële akte. De stichting heeft geen leden. Meestal heeft de stichting maar één orgaan: het bestuur. Soms is er daarnaast een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht ingesteld. Aansprakelijkheid De…

Lees meer

Cooperatie

De coöperatie: een bijzondere vereniging Een coöperatie is een bijzondere vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden en de belangen van haar leden behartigt en als doel heeft economisch voordeel – zoals winst, of kostenbesparing – voor haar leden te behalen. Denk bijvoorbeeld aan een zorgcoöperatie. Aansprakelijkheid De coöperatie is een rechtspersoon met…

Lees meer

Vereniging

Wel of geen notariële akte bij een vereniging? Een vereniging kan worden opgericht bij notariële akte of informeel, zonder notariële akte. Bij een informele vereniging is de bestuurdersaansprakelijkheid groter dan bij een formele, notarieel opgerichte vereniging. Een informele vereniging kan ook geen onroerend goed op naam hebben. Daarom wordt een vereniging meestal bij notariële akte…

Lees meer

BV

De interne organisatie van een B.V. De B.V. heeft een bestuur, dat de B.V. vertegenwoordigt en een of meer aandeelhouders, die het bestuur controleren en belangrijke besluiten moeten goedkeuren. Soms heeft een B.V. een extra toezichthoudend orgaan: de Raad van Commissarissen. De interne organisatie van de B.V. wordt geregeld in de statuten. Deze worden vastgesteld…

Lees meer

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering: voor zekerheid na uw overlijden Het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering is bijna altijd een voorwaarde voor het krijgen van een hypothecaire geldlening. Met de uitkering van deze verzekering wordt bij het overlijden van de eigenaar van de woning (een deel van) de hypotheek afgelost. De bank wil dus zeker weten dat de uitkering uiteindelijk…

Lees meer

Hypotheek

Het verschil tussen de geldlening en de hypotheek Leent u geld van een bank, dan wil die bank in ruil daarvoor zekerheid dat de lening ook wordt terugbetaald. Die zekerheid geeft u via een hypotheek(recht) op uw woning. De geldlening en de hypotheek zijn dus twee verschillende dingen. De hypotheek is het zekerheidsrecht. Als u…

Lees meer

Levering

De notariële akte van levering Onroerend goed, dus ook een woning, moet worden geleverd via een notariële akte, die bij het Kadaster wordt ingeschreven. Op basis van de koopovereenkomst wordt de notariële akte van levering gemaakt. Uitgebreid onderzoek Als notaris onderzoeken we allereerst de bevoegdheid van de verkoper om de woning te leveren: is de…

Lees meer

Koopovereenkomst

Voorlopige overeenkomst is al snel definitief De verkoper en koper leggen de tussen hen gemaakte afspraken schriftelijk vast in de koopovereenkomst. Anders dan veel mensen denken, is er weinig ‘voorlopigs’ aan de koopovereenkomst. Koopt u particulier een woning, dan heeft u na de ondertekening van de koopovereenkomst nog drie dagen bedenktijd. Daarna zit u aan…

Lees meer

Aandelenoverdracht bv

Wilt u als aandeelhouder uw aandelen overdragen? Zorg dan voor goede advisering in een vroeg stadium voor de koopovereenkomst. Meer weten over bedrijfsoverdracht? Maak een vrijblijvende afspraak.

Lees meer

Bedrijfsoverdracht

Uw bedrijf overdragen Bent u van plan uw onderneming over te dragen? Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken. Het over het hoofd zien van kleine zaken kan grote gevolgen hebben. Maashorst Notarissen regelt de koopovereenkomst en de daadwerkelijke overdracht door aanpassing van de de v.o.f.-, c.v.- of maatschapsovereenkomst of overdracht van activa/passiva of aandelen. Natuurlijk…

Lees meer