Actualiteiten

wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen rondom voor u belangrijke zaken.

Nieuwe coalitie-plannen

Op 15 december jongstleden hebben de Tweede Kamerfracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Uit de gedane voorstellen maakten wij de volgende selectie:

  • Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat per 2023 omhoog van 8% naar 9%.
  • De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) zal per 2024 worden afgeschaft.
  • Er wordt onderzocht of de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Successiewet en de Wet IB 2001 kunnen worden verbeterd en of oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan.
  • Per 2025 zal een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement worden ingevoerd.
  • In het wetsvoorstel excessief lenen gaat de grens omhoog van € 500.000 naar € 700.000.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verstandige keuzes, snel en accuraat vastgelegd voor nu en volgende generaties

Neem contact met ons op:

    Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.