Actualiteiten

wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen rondom voor u belangrijke zaken.

Benut de jubelton nu het nog kan!

Schenkingsvrijstelling ten behoeve van eigen woning

Op 1 januari 2024 is de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, volledig afgeschaft.

De jubelton geldt zowel voor een schenking van een ouder aan kind, alsook voor een schenking aan een derde. Vereist is dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is én dat de schenking wordt besteed aan de aankoop of verbouwing van de eigen woning, het terugbetalen van de eigenwoningschuld of het afkopen van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning. De jubelton mag gespreid worden geschonken maar dan moet de ontvanger van de schenker (of diens partner) ook in het laatste jaar niet ouder zijn dan 39 jaar. Het is ook mogelijk de gehele schenking (van € 106.671) ineens te ontvangen, maar (deels) te besteden in de twee daaropvolgende kalenderjaren.

Met het vooruitzicht op de afschaffing, wordt de schenking op 1 januari 2023 alvast verlaagd naar van € 106.671 naar € 28.947.

Laat u adviseren

Ondanks de verlaging en de afschaffing zijn er nog mogelijkheden om gebruik te maken van de jubelton, ookal heeft de schenker momenteel niet de (financiële) mogelijkheid om de jubelton ineens te schenken.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om de jubelton nog te benutten? Wij kunnen samen met u kijken of en welke mogelijkheden u nog heeft. Als u nog gebruik wilt maken van de jubelton is het belangrijk om nog voor het einde van dit jaar actie te ondernemen. Neemt u dan tijdig contact op met ons kantoor en wacht niet tot het laatste moment.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verstandige keuzes, snel en accuraat vastgelegd voor nu en volgende generaties

Neem contact met ons op:

    Het kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.